Sagt opp fra BPA-stilling

Publisert: 04.01.2021

Jeg jobber som BPA-assistent i 20 % stilling, hvor de plutselig fjernet vaktene mine og mente brukeren ikke ville ha meg tilbake grunnet min dårlige rygg (noe jeg var veldig tydelig om på intervjuet), så ba de meg komme tilbake til henne. Nå har de plutselig mistet kontrakten min. 3 vakter ble fjernet og de sier det er 14 dager frem i tid man kan få kompensasjon for. Jeg lurer på om dette er riktig og om de «kan» miste en digital kontrakt. Kontrakten finner jeg ikke igjen, men er 100 % sikker.

Svar:

Jeg forstår deg slik at du har en arbeidsavtale på en 20 % stilling. Denne kan du ikke sies opp fra uten saklig grunn og uten en oppsigelse som er formelt riktig utformet i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven. Om din arbeidsgiver velger å ikke tildele deg vakter som gjør at du oppfyller din arbeidsplikt, så består likevel dine rettigheter til å få lønn og andre avtalte personalgoder for en 20 % stilling.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: