Sagt opp i sykemeldingsperioden

Publisert: 22.01.2021

Jeg har vært sykemeldt en stund nå og fant ut at jeg har blitt sagt opp under sykemeldingsperioden uten noe varsel eller beskjed? Jeg logget inn på Skatteetaten og så at arbeidsforholdet var avsluttet for over 3 måneder siden. Jeg har vært sykemeldt hele denne perioden. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Du bør kontakte din arbeidsgiver for å få avklart forholdet. I prinsippet vil en oppsigelse som er begrunnet i sykefraværet, være ugyldig. Uansett skal alle oppsigelser følge regelverket i arbeidsmiljøloven. Gjør den ikke det, er den ugyldig. Den skal dessuten være saklig. Er den ikke det er den ugyldig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: