Sagt opp uten arbeidsavtale

Publisert: 29.03.2021

En bekjent skulle prøvejobbe for en ny jobb. Det ble avtalt muntlig at han skulle få fortsette fast i jobben, og de ble enige om lønn. Ca 1,5 uker deretter fikk han imidlertid høre at han ikke ville få jobben likevel. Det ble ikke laget skriftlig kontrakt/arbeidsavtale. Har arbeidsgiveren rett til å trekke tilbake jobbtilbudet på denne måten? Tenker da på at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Svar:

Det har rett i at et muntlig tilbud er like bindende som et skriftlig tilbud. Ved muntlige tilbud blir det likevel ofte et spørsmål om dokumentasjon og hvem som blir trodd når det står ord mot ord. Hvis arbeidsgiver vedkjenner seg avtalen som er inngått, må arbeidsgiver eventuelt bringe avtalen til opphør ved oppsigelse.

En eventuell oppsigelse må være formelt korrekt og saklig begrunnet iht. arbeidsmiljølovens regler. I saken her vil oppsigelse i prøvetid kunne bli et tema. Terskelen for oppsigelse i prøvetid er antatt å være noe lavere enn oppsigelse etter prøvetidens utløp. I prøvetiden kan arbeidsgiver bringe arbeidsforholdet til opphør på grunn av arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. En oppsigelse skal ikke komme overraskende på arbeidstaker og arbeidsgiver skal innkalle til et drøftingsmøte iht. aml. § 15-1 før det tas noen beslutning om arbeidsforholdet. Dersom arbeidstaker i saken her kan bevise at muntlig tilbud ble gitt og at arbeidsforholdet er tiltrådt, kan arbeidstaker kreve erstatning for ugyldig oppsigelse dersom arbeidsgiver har brakt arbeidsforholdet til opphør uten å følge lovens regelverk.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: