Samboer flyttet fra voldelig partner

Publisert: 21.12.2021

Jeg har flyttet fra en voldelig mann, men aldri anmeldt han. Barna våres har sett at han har slått meg. Han ble boende i vårt hus. Han vil kjøpe meg ut av huset, men vi blir ikke enige om pris siden vi har også eiendom i utlandet som er registrert på hans foreldre og jeg ønsker tillegg for det huset også. Vi blir ikke enige om barnefordeling heller. Er det mulig å få gratis hjelp fra advokat? Alle er forsikret, ringer er på meg. Jeg har KLP og tjener litt over 300 000 i året.

Svar:

Du kan motta 3-6 timer gratis bistand/fri rettshjelp fra en advokat for å vurdere anmeldelse av voldssaken.

I saker som omhandler det økonomiske oppgjøret i forbindelse med separasjon/skilsmisse og/eller saker som omhandler foreldreansvar/fast bosted og/eller samvær med felles barn, kan man også ha krav på fri rettshjelp, men det kreves da som utgangspunkt at man ikke har en brutto årsinntekt som overstiger inntektsgrensen på kr. 246 000. Det kan søkes om dispensasjon fra inntektsgrensene, men det skal en del til å få dette innvilget fra Statsforvalteren når inntektsgrensen er overskredet med mer en kr. 30 000.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: