Samboer vil ta opp mer lån for å dekke gjeld

Publisert: 07.04.2021

Jeg har en samboer som for noen år siden hadde spillproblemer, og har i dag en stor gjeld på ca 2 mill. Oppdaget det for 6 mnd siden. Vi har to barn sammen og eier sammen et rekkehus. Jeg vet at han har snakket med NAV-gjeld i høst og vi har søkt om refinansiering av boliglånet til Husbanken. Jobbes fortsatt med søknaden, ikke fått innvilget ennå. Han klarer ikke betale og har lønnstrekk på det største lånet. Han ønsker at jeg tar opp lån for å hjelpe, hva skal jeg gjøre? Vil ikke miste huset.

Svar:

Dette er en sammensatt problemstilling. I en situasjon som du beskriver er det viktig å gjøre klare prioriteringer. Når boligen er felles og boliglånet også er felles, så er det viktig at dette lånet holdes vedlike og også at andre utgifter til boligen dekkes, for eksempel kommunale avgifter og forsikring. Du bør være svært tilbakeholden med å selv ta opp lån for å betjene spillegjelden. Dette vil i mange tilfeller bidra til å gjøre situasjonen verre for begge. Det er viktig å prøve å ha en så god dialog med namsmyndighetene som mulig, slik at lønnstrekket ikke overstiger lovens maksimum, det vil si at din samboer skal ha tilstrekkelige midler etter trekk til å dekke livsopphold og boligutgifter. Dersom det tas utlegg i boligen, så er det viktig å påse at utlegg kun tas i hans del av boligen. Avhengig av boligens verdi og størrelsen på boliglånet, så vil det som oftest være vanskelig å gjennomføre et tvangssalg av en halvpart. Kanskje bør din samboer fokusere på gjeldsordning fremfor refinansiering, men dette beror på en større vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: