Sameie vil bygge elbilladere

Publisert: 25.05.2021

Hei, Jeg eier et rekkehus (seksjonert) i et sameie. Sameie planlegger å etablere ladepunkt til elbil, og vil montere 2 ladere på min yttervegg. Denne veggen har et smalt vindu ca. midt på veggen. Spørsmålet mitt er, har sameiet rett til å gjøre dette uten mitt samtykke? De mener ytterveggen tilhører fellesareal og kan derfor utføre dette.

Svar:

Det er nok et korrekt synspunkt fra sameie sin side.
"Din yttervegg" er nok ikke din yttervegg, men en del av det fellesareal som tilhører sameie som sådan.

I lov om eierseksjoner § 4 så kan man lese om hva som defineres som seksjonen man har en faktisk og rettslig råderett over kontra det areal som sameie disponerer. Kort sagt kan man si at seksjonen er leilighetens innvendige arealer, samt enkelte tilleggsareal som bod/garasje med mer. Men når det kommer til yttervegger, tak, etasjeskille, grunnfundament, så er dette bygningsdeler som sameie har den fulle disposisjonsrett over.

Det gjelder dog noen begrensninger også i disposisjonsretten til sameie over fellesarealet som kan være aktuell som i et slikt tilfelle.

Herunder er det "vanlig" å legge til grunn at det ikke etableres noe på fellesarealet, herunder "din" yttervegg som kommer i konflikt med de skranker som privatlivets fred setter. Eksempelvis hadde det ikke vært greit å etablere sameiets lekeplass rett utenfor deres soverom eller stue.

Videre er det viktig å huske på at sameie må behandle alle likt og at det ikke er tillatt å gi andre en fordel på bekostning av andre uten at dette skal forankres i en nyttevurdering fra sameie sitt side. Om det er slik at ladepunktene på veggen kan være til en "urimelig" belastning for dere så vil jeg bare råde dere til å forsøke å kommunisere dette til styret samt forsøke å finne en løsning på dette som ganger dere alle.

Jeg håper dette gir noe veiledning på veien.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: