Samværsmekling på familievernkontoret

Publisert: 08.12.2021

Skal i møte med famlievernkontor vedr samværsmekling i uke 49. Jeg ønsker mer samvær og jeg opplever at mor ikke vil samarbeide om barnets beste. Hun har bestemt seg for å flytte, og jeg har meldt bekymring til bv tj. Barnehagen skal sende henvisning til ppt da de er bekymret for barnet. Jeg og de har sett en adferdsendring i det siste. Jeg ønsker å gå for en omsorgsovertagelse om mor ikke går med på en 50/50 fordeling. Jeg har foreldreansvar og samværsrett. Hvordan stiller saken seg?

Svar:

Dersom mor ønsker å flytte med barnet og du har samværsrett er det et krav i barneloven om at det gjennomføres en mekling for å avklare spørsmålet om flytting. Hvis dere ikke blir enige om spørsmålet kan saken bringes inn for retten for avklaring.

Hvis mor vurderer å flytte før saken blir avklart, er det mulig å be om at retten avsier en midlertidig avgjørelse, som gjelder frem til saken er endelig avklart. Da er det vanlig å be om at det besluttes at barnet skal bli boende i sitt nærmiljø inntil videre, for å sørge for en mest mulig stabil og forutsigbar tilværelse for barnet.

Det er ikke mulig å besvare hvilke sjanser du har for å vinne frem med en sak om å få fast bosted for barnet, kun basert på de opplysningene du gir. Saker om barn er sammensatte og skal vurderes ut fra hensynet til det enkelte barns beste.

Du bør vurdere å kontakte en advokat som du kan drøfte saken med i detalj.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: