Samværsordning for tenåring

Publisert: 20.01.2020

Hvordan er det når en 15 åring ønsker å bo hos mor 100 % og besøke far fra tid til annet, samt ferie? Kan han ønske seg det når mor og far har felles foreldreansvar i utgangspunktet? Gutten trives ikke hos far, han sier at far er veldig streng mot han og de krangler mye. Må dette tas via retten eller er det nok å endre på samværsavtalen hos Familievernkontor?

Svar:

Når barn blir såvidt store som 15 år bør de langt på vei få bestemme selv hvilken ordning de ønsker å ha. Loven sier at barn skal høres fra de er 7 år og at det fra 12 års alder skal legges stor vekt på deres meninger.

Dersom dere er enige om endring kan dette gjøres mellom dere direkte eller ved hjelp av familievernkontoret. Dersom dere ikke blir enige vil spørsmålet evt. måtte bringes inn for retten. Retten vil da legge avgjørende vekt på guttens meninger dersom det ikke gjør seg gjeldende helt spesielle forhold som skulle tilsi noe annet.

Dersom far er kritisk til en endring i tråd med det gutten ønsker anbefaler jeg at du kontakter Familievernkontoret med begjæring av mekling. Du bør da be om at mekler snakker med gutten (begge foreldre må samtykke i dette ) slik at hans meninger kommer klart frem.

Det skal forøvrig bemerkes at ingen vil kunne "påtvinge" en 15-åring en ordning han ikke ønsker, slik at resultatet fort blir det samme selv om man ikke formelt endrer avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: