Selge arvet eiendom i utlandet

Publisert: 05.11.2021

Min far som er over 90 år eier en part i en eiendom i utlandet. Vi er tre brødre som vil arve dette, men jeg ønsker ikke å bli deleier (store vedlikeholdskostnader). Mitt ønske er at mine brødre kjøper meg ut. Hvordan kan dette la seg løse rent praktisk i forhold til arv og skatt?

Svar:

Det er dødsboet som blir "eier" av eiendommen. Først avklares hvilke verdier man arver, og deretter hvordan man får dette utlagt til seg. Du er ikke forpliktet til å overta fast eiendom, og alle arvinger kan uten enighet kreve salg. Dine brødre kan da overta direkte fra boet, og eventuelt betale inn til boet/deg det overskytende.

Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at når det gjelder eiendom i utlandet, kan det være regler i dette landet som påvirker fremgangsmåte og arveretten.,

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: