Selge halvdel av hytte

Publisert: 01.10.2021

Jeg eier halvdel av en hytte. Skal selge min halvpart til takst til noen i familien. Innbo er ikke med i takst. Sameiet har en felleskonto med noe innestående. Har jeg ved salg krav på noe for innbo og krav på halvparten av innestående på konto på salgstidspunktet? Det eksisterer ingen avtale som sier noe om disse tingene.

Svar:

Ved salg av en slik andel så selger man som du opplyser halvdelen av et sameie. Det foreligger antagelig samme eiermodell av innbo og felleskonto. I utgangspunktet vil salg av en ideell andel av en hytte kun gjelde dette, om salget skal inkludere innboet også, hvilket er naturlig og hensiktsmessig, så vil jeg forelå at man lager en tilleggsavtale ad dette. Om intet sies omkring dette og hytta tas over slik den står vil man lett legge til grunn at salget inkluderer også innboet.

Når det gjelder felleskonto, så er det enklest å avtale det slik at ny eier tar over andel av slik konto, med et tillegg på prisen som tilsvarer halvparten av kontoens pålydende.

Jeg håper dette var noe til hjelp for deg. Svaret til ditt spørsmål er egentlig hva som er regulert i avtalen. Om avtalen ikke sier noe om forholdet (ene) vil den lett tolkes slik at den omfatter både felleskontoen og innboet om ikke noe annet spesifikt avtales.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: