Selge hus for dement far

Publisert: 01.09.2020
Emneord:

Pappa er dement og ikke samtykkekompetent. Bor på sykehjem og er enkemann. Ikke skrevet testament.Har to barn, meg og lillesøster som bor permanent i utlandet og ikke kommer til å flytte tilbake til Norge noen gang. Pappa har gjeldfritt hus med noen råteskader som skal vurderes og repareres snart, huset ellers i god stand. Kan jeg selge huset for pappa, at pengene står på hans konto til han dør, og at jeg og søster deler pengene likt da? Evt. må Overformynderiet gi lov?

Svar:

Jeg legger til grunn at han ikke er i stand til å bidra til gjennomføringen av et salg. Det er praktisk vanskelig å gå gjennomført et salg om du ikke er oppnevnt verge eller han har gitt deg en fremtidsfullmakt som er stadfestet av Fylkesmannen. Jeg anbefaler at du tar kontakt med Fylkesmannen og får bistand der om eventuell oppnevnelse som verge.

Jeg bemerker også at dersom pengene fra salget står på konto, vil renter og avkastning av disse anses som inntekt, og inngå i beregningsgrunnlaget for egenandelen for sykehjemsplassen.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: