Selge hus med livslang borett

Publisert: 12.11.2020

Livslang borett. Når en sønn tar over et hus og hans far og stemor får livslang borett. Far dør, og stemor blir boende i 7 år etter dette på grunn av borett. Så velger hun frivillig å flytte fra bolig da hun trenger et mer egnet sted å bo. Alt på en flate etc. Sønn vil da selge hus, men stemor krever så 400 000 for å si fra seg borett? Er dette vanlig praksis, eller er det mulig at borett bortfaller når hun tross alt flyttet frivillig blandet annet på grunn av uegnet bolig?

Svar:

Dette var en særdeles konkret problemstilling som kan være aktuell for flere.

Det vil si, jeg vil anta at det er vanlig å frivillig erklære at boretten ikke lengre er aktuell ved utflytning og at den derav kan slettes. Men i enkelte situasjoner som denne så kan det bli noen juridiske spørsmål som bør avklares.

Det som er sikkert er at denne boretten vil fungere som en heftelse på boligen og må i utgangspunktet respekteres så lenge den er der.

Om man forsøker et salg med heftende en slik borett så løper man en risiko både overfor kjøper og den personen som innehar rettigheten.

Selv om man nok kan påstå at boretten ikke lengre har noen aktualitet på grunn av flytting så er det risikabelt å bare gå ut i fra dette uten å formalisere en avvikling av boretten. Slik jeg ser det har du følgende valg:

1) Godta et vederlagskrav for fjerning av boretten
2) Kreve å få fjernet boretten da den har mistet sin aktualitet jfr lov om servitutter.
3) Selg boligen med boretten med en garanti for kjøper at ved "håndhevelse" av boretten så håndteres dette av deg med et vederlag i så måte.

Hvilket alternativ man velger er noe avhengig av hvor mye "styr" man ønsker å ha med saken. Jeg tenker at det skal være mulig å bli kvitt boretten i henhold til bestemmelsene om dette i lov om servitutter (jfr. særskilt § 7). For fjerning av slike rettigheter kan man dog også risikere måtte betale en "avgift" for dette. Man skal ikke utelukke at det enkleste er å forhandle seg frem til en minnelig løsning ved å f.eks tilby et mindre beløp som NOK 100 000,-.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: