Selge huset til dement mor

Publisert: 16.09.2020

Mor er dement. Hun sitter i uskiftet bo, og har et hus. Dette ønsker barna å selge, hva er best å gjøre? Overføre huset til barna som forskudd på arv? Huset selges, hva med pengene hun får for salget? Kan barna få dette utbetalt, eller må dem stå på mors konto til hun dør? Hva hvis et av barna ikke ønsker å selge? Et av barna er verge for dement mor. Hva er best å gjøre?

Svar:

Har den som er verge fått dette via en fremtidsfullmakt som deres mor skrev før hun ble dement? I så tilfelle vil dere kunne gjennomføre dette.

Hvis ikke må dere ta kontakt med Fylkesmannen for å kunne få solgt og deretter evt få utbetalt salgssummen som forskudd på arv. Det vil da bli oppnevnt en setteverge, dvs en midlertidig verge som vil vurdere hvorvidt dette er til deres mors beste. De er ofte restriktive med å utbetale, samtidig er det ikke fornuftig å la et hus stå tomt i mange år, slik at det kan være fornuftig å ta denne prosessen nå.

Den som ikke vil selge må følge hva verge, evt setteverge faller ned på.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: