Separert med delt leilighet

Publisert: 07.12.2020

Vi har valgt felles leilighet for barnas skyld. Vi flytter ut og inn, men leiligheten er stort nok til at vi er der samtidig også. Vi deler utgiftene på 50/50 og våre tre barn 50/50. Vi har ingen fast bolig ved siden av leiligheten, men vi bor hos nye kjærester i våre uker uten barna. Det føles imidlertid litt tidlig å gjøre adresseendring til de nye kjærestene. Vi har ikke behov for økt barnebidrag eller søke særfradrag. Vil vi få innvilget skilsmisse når vi deler bolig på denne måten?

Svar:

Rettsvirkningene av en separasjon er betinget av samlivsbrudd. I dette ligger et krav om at dere ikke bor/lever sammen. Det er altså et krav om atskillelse. Om kravet til atskillelse er oppfylt, beror på en konkret vurdering i den enkelte sak. Dersom dere er enige om at atskillelseskravet er oppfylt, er det Fylkesmannen som foretar vurderingen.

Det faktum at dere ikke har meldt flytting til folkeregisteret vil være et moment i vurderingen, men det vil ikke nødvendigvis være avgjørende. Hvordan dere for øvrig har innrettet dere, vil også ha betydning. At dere har avtalt en ordning med delt fast bosted for barna hvor hver av dere bor en uke sammen med barna, taler for at atskillelseskravet er oppfylt. Så lenge dere ikke faktisk bor sammen, men kun bor sammen med barna i deres respektive samværsuker, bør det tale sterkt for atskillelse. Det faktum at dere bor hos deres respektive kjærester den uken dere ikke bor med barna, taler også for at atskillelseskravet er oppfylt. Graden av kontakt mellom dere vil ha betydning. Det blir her ofte lagt vekt på graden og hyppigheten av kontakten, og en viss grad deres motiver for kontakten.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: