Si opp jobb som ekstrahjelp

Publisert: 25.05.2021

Jeg søkte jobb hos en butikk som søkte faste deltidsstillinger. Første arbeidsdag ble jeg kun tilbudt en ekstrahjelpkontrakt, men valgte å akseptere denne. Jeg har senere fått tilbud om stilling i en annen butikk, som fast deltidsansatt. I arbeidskontrakten står det «Arbeidsforholdet tiltres ved oppdragets start og avsluttes uten varsel eller oppsigelse». Har jeg muligheten til å slutte på dagen? Jeg har blitt tildelt vakter, men har ikke fått muligheten til å takke ja/nei på de.

Svar:

Hvis du har inngått kontrakt som ekstrahjelp uten fast arbeidstid, er dette i realiteten en kontrakt som tilkallingsvikar. Du har i så fall mulighet til å takke ja eller nei til vakter du blir tilbudt. Etter min vurdering kan du akseptere tilbudet om fast deltidsstilling, uten å komme i konflikt med tilkallingskontrakten. Dersom du får tilbud om vakter som tilkallingsvikar i tiden fremover, kan du velge å takke nei til vakter som ikke passer for deg.

Del denne artikkelen: