Si opp jobben mens man venter på uføresøknad

Publisert: 04.02.2021

Hvilken konsekvens det har å si opp selv jobb (100 % stilling) mens jeg venter på at søknad om uføre ble ferdig behandlet? Og ved ev. avslag, hvilken konsekvens oppsigelsen kan ha for gjenopptak av AAP? Ev. hvilken forskrift/lov?

Svar:

Du bør ikke si opp ditt arbeidsforhold før du er innvilget uførepensjon. Da får du en uoversiktlig situasjon med ulike typer følger som det kan bli krevende å håndtere. Dine spørsmål er best egnet for en konferanse med din saksbehandler i NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: