Si opp permittert ansatt

Publisert: 05.11.2021

Vi hadde en ansatt på engasjement, med 4 ukers gjensidig oppsigelstid. Vedkommnede ble permittert og avsluttet permitteringen 31.10.2021. Vedkommende ble sykmeldt 20.10.2021 og er fortsatt sykmeldt. Er det lovlig å si opp denne ansatte, som er under godkjent sykefravær.

Svar:

Ansatte som er sykmeldt er vernet mot oppsigelse grunnet sykdom de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Arbeidsgiver kan likevel si opp en ansatt som er sykmeldt, men kun dersom oppsigelsen er begrunnet i andre forhold enn sykefraværet. Arbeidsmiljøloven bestemmer i tillegg at en oppsigelse som finner sted innenfor verneperioden, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Her vil altså arbeidsgiver ha en streng bevisbyrde og må kunne dokumentere at oppsigelsen er begrunnet i noe annet enn arbeidstakers sykdom.

Ved oppsigelse må arbeidsgiver for øvrig ha saklig grunn iht. aml. § 15-7 og følge alle prosessuelle regler for fremgangsmåte. Du skriver at det er avtalt oppsigelsesfrist på fire uker. Vær klar over at lovens minstetid for ordinær oppsigelsesfrist er én måned, jf. aml. § 15-3.

Vær også obs på at grunnlaget for permittering bortfaller når arbeidsgiver starter en oppsigelsesprosess på grunn av virksomhetens forhold. Arbeidstaker har rett og plikt til å arbeide både i perioden fra oppsigelse er gitt og ut oppsigelsesfristen. Hvis arbeidstaker blir friskmeldt, må hun altså tas inn igjen i arbeid og kan ikke fortsatt være permittert.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: