Si opp pga sen lønn

Publisert: 15.12.2021

Jeg fikk for sent utbetalt lønn. Er lov hvis jeg sier opp jobben på dagen? Og jobber ikke i oppsigelsestiden?

Svar:

Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet i henhold til den inngåtte arbeidskontrakten. Arbeidstakers plikt er å stille sin arbeidskraft til disposisjon og arbeidsgiver plikt å utbetale lønn til avtalt tid. Ved oppsigelse er det avtalt oppsigelsesfrist, som etter arbeidsmiljøloven skal være minst én måned. Etter at oppsigelse er gitt, kan partene avtale kortere oppsigelsesfrist eller arbeidsfritak i hele eller deler av oppsigelsestiden. Hvis du som arbeidstaker slutter på dagen uten å ha avtalt dette, er arbeidsgiver ikke forpliktet til å dekke lønn for de dagene du uteblir fra arbeid.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: