Sikre arv til særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Jeg og min kone er gift og har ett felles barn. Hun har 2 barn fra før som jeg har vært som en far for. Hvordan kan jeg sikre att alle 3 arver likt etter meg?

Svar:

Det er kun ditt barn som har arverett etter loven. Om du også ønsker at de to barna til din kone skal arve, må du opprette testament. Siden ditt barn har en pliktkdelsarv, vil det avhenge av hvor store verdier du har hvor mye du kan testamentere til de to andre. per i dag er pliktdelsarven til ditt barn 2/3, men kan begrenses til 1 million ( ny arvelov endrer dette til 15 ganger grunnbeløpet, dvs ca 1,5 mill.).

Det er også slik at din ektefelle har krav på ektefellearv, som i utgangspunktet er 1/4. Den kan du begrense til 4 ganger grunnbeløpet, så lenge hun får kunnskap om det.

Jeg anbefaler at du får en konkret vurdering og bistand i din sak til å opprette testamente.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: