Sikre arv til utlandet

Publisert: 27.10.2020

I live alone in Norway. I am not married and I do not have any kids. My parents and siblings are living in Egypt my home country. I have some assets and belongings in addition to my owned flat. My question is how to ensure that in case of my death that my parents (if they are alive) or my siblings (if my parents are not alive) will get all my stuff, my properties, my flat, everything I own here in Norway, etc.?

Svar:

Etter norske arveregler, vil det være dine foreldre som arver deg etter arveloven. Om de ikke er i live, går arven videre til dine søsken.

Jeg bemerker at om det er andre arveregler i Egypt, har ikke vi tatt stilling til, men normalt vil verdier i Norge etter en person som er bosatt i Norge fordeles etter norsk rett, og da særlig fast eiendom.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: