Sikre særeie i uskiftet bo

Publisert: 25.11.2020

Vi er et ektepar som begge har barn fra tidligere ekteskap. Vi har nå solgt vår fritidseiendom som vi eiet sammen. Min ektefelle ønsker å gi en del av fortjenesten av salget til sine barn. Det synes jeg er greit. Jeg ønsker å beholde min del av pengene fordi jeg vet at boligen, som jeg kjøpte før inngått ekteskap trenger renovering i nær framtid. Min ektefelle er syk og renovering av boligen vil skje når han er borte. Hvordan dokumenterer vi dette? Er det noen fallgruver her?

Svar:

Det som kan være en "fallgruve", er at du beholder din andel, som da går inn i felleseiemidlene ved en senere deling. Dere bør vurdere å gjøre de midlene du beholder til ditt særeie ved ektepakt. Da holdes det utenfor delingen, slik at hans barn ikke vil få noe av dette. De får jo hans andel nå som forskudd på arv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: