Sikre seg mot at kreditorer tar pant i samboers bolig

Publisert: 29.04.2021

Jeg skal flytte inn til min kjæreste som eier egen bolig. Jeg har over en million i usikret gjeld som jeg er ansvarlig for. Vi har ingen felles eiendeler. Hvordan kan jeg sikre min samboer slik at min gjeld ikke berører hen i et samboerskap? Hvordan sikre at kreditorer ikke krever hen å betale og sikre at de ikke tar pant i hen sine eiendeler? Hvordan kan vi sikre at min gjeld ikke berører hen om vi inngår ekteskap?

Svar:

Kreditorer kan ta beslag i det skylder eier. Dersom noen er sameier i f. eks. en leilighet, kan kreditorene ta beslag i denne andelen.

For ektefeller er det etablert ordning med ektepakt som kan tinglyses for å sikre kreditorvern. For samboere er det ikke tilsvarende lovgiving.

Det som kan gjøres er å lage en samboeravtale om eierskap til leilighet og annet viktig/dyrt løsøre. Det bør også lages en leieavtale slik at det fremkommer at betaling fra deg til eier av leiligheten er for kostnader og bruk, ikke som del av innkjøp i leiligheten.

Dere bør søke advokat for bistand til å sette opp dette slik at det kan legges frem for kreditor om det blir pågang.

Del denne artikkelen: