Sikre sin del av leilighet ved skilsmisse

Publisert: 01.02.2021

Jeg er separert og kan snart søke om skilsmisse. Min fraseparerte mann og jeg har nedbetalt leilighet. Jeg har betalt mer enn han på lånet da jeg har større inntekt enn han. Problemet er at han har leiligheten på særeie og jeg har flyttet ut. Hva må jeg gjøre for å sikre at jeg får min halvdel av verdien på leiligheten? Han bor der fremdeles og jeg vet ikke om han får lån til å kjøpe meg ut. Hva kan jeg gjøre for å få dette til?

Svar:

Formue som er særeie er i utgangspunktet unntatt fra deling. I følge ekteskapslovens § 73, kan du imidlertid ha rett på et vederlagskrav dersom du har medvirket til å forøke den andres særeie. Medvirkning kan også danne grunnlag for medeiendomsrett, men dersom bidraget er lite, kan vederlagskrav være mer nærliggende. I enkelte tilfeller er dessuten sameieløsningen stengt, enten fordi eneeie er avtalt eller bestemt av tredjemann, eller fordi det mangler fellesskap rundt ervervet.

Det anbefales at du tar kontakt med advokat slik at du kan få hjelp til å løse tvisten.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: