Sjefen har trukket tilbake permisjon

Publisert: 07.12.2021
Emneord: ,

Jeg fikk innvilget perm med lønn i forbindelse med eksamen i en videreutdanning. Tre dager før eksamen trekker sjefen min tilbake permisjonen og setter heller inn de feriedagene jeg har til gode og sletter den planlagte ferien min i desember. Dette informer hun i en mail at hun allerede har gjort. Grunnen var at hun ikke syntes videreutdanningen var relevant nok for jobben. Jeg er helsefagarbeider og tar nå barnepleier, jobber i barnebolig. Har hun rett til å bare trekke tilbake dette slik?

Svar:

Utgangspunktet. er at alle forhold vedrørende et ansettelsesforhold er avtalebasert. Dette gjelder ikke bare de forhold som avtales før og ved ansettelse, men også de endringer som avtales under arbeidsforholdet. Slik du beskriver dette, så har din arbeidsgiver inngått en avtale ved innvilgelsen. Begge parter er bundet av denne endringen i arbeidsvilkårene. Da kan heller ikke den ene parten endre på denne avtalen. Arbeidsgiver er altså bundet av dette. Jeg kan ikke tenke meg at det kan foreligge et ugyldighetsgrunnlag for denne avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: