Skadet av hårtrimmer

Publisert: 16.04.2021

Gjelder produktskade. Philips hårtrimmer kjøpt i butikk netonnet. Trimmer/barberblad ble slitt og dannet hull i del som forårsaket kutt og sår i arm, som har gått over, men arr forsvinner ikke. Levert produkt tilbake til butikk og fikk nytt, kontaktet så Philips om saken, som nekter ansvar eller erstatning. Spørsmålet er om erstatningsrett i saken.

Svar:

En produsent har det vi kaller «objektivt ansvar« etter produktansvarsloven § 2-1. Det kreves at det er en sikkerhetsmangel ved selve produktet, dvs at produktet bryter med en sikkerhetsstandard. Feil bruk, unnlatt vedlikehold og lignende vil kunne gi avslag. I tillegg må det være årsakssammenheng mellom feilen og skaden.

Ettersom jeg ikke vet hvilken begrunnelse som produsenten har brukt som begrunnelse for avslaget, anbefaler jeg deg å ta kontakt med en advokat for å få vurdert saken. Bruk gjerne «Finn advokat» øverst på siden her til å finne en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: