Skadet på kurs med jobben

Publisert: 13.01.2020

Det gjelder yrkesskade. Jeg var på et kurs gjennom jobben, hvor jeg på kurset pådro meg en skade. Det endte med i at jeg ble sykmeldt i 3 måneder. Hvilke erstatningskrav kan jeg stille da skaden har skjedd på jobben? Hva har jeg krav på?

Svar:

Dersom dette godkjennes som yrkesskade har du krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap. Dette innebærer bl.a. inntektstap og merutgifter som har fått som følge av skaden. Videre kan du ha krav på menerstatning. Du bør melde fra om skaden til arbeidsgiver / yrkesskadeforsikringsselskapet og NAV.

Del denne artikkelen: