Skal arbeidsgiver eller fylkeskommunen betale sykelønn?

Publisert: 28.09.2021

Jeg jobber som frisør på provisjonslønn tilknyttet til tariffavtale. Jeg har også et verv i fylkeskommunen. Jeg er med i prøvenemnda og får dekket tapt arbeidsfortjeneste med lønn for sensurering pr. kandidat når jeg deltar på dette. Jeg tar fri eller permisjon fra min jobb for å kunne være med på svenneprøver i oppdrag fra fylket. Siste prøven måtte jeg melde avbud da jeg ble rammet av sykdom og karantenetid pga covid.19 test.

Da er spørsmålet hvem skal dekke sykelønn?

Svar:

Dette kan være avtaleregulert både med arbeidsgiver og med fylkeskommunen. Du bør undersøke om det foreligger avtale om dette. Det er avhengig av hvor du er ansatt. Det er hos din arbeidsgiver du vil ha krav på sykelønn. Hvem som er din arbeidsgiver må avklares.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: