Skatt etter salg av arvet leilighet

Publisert: 10.03.2021
Emneord: ,

Da min far dessverre gikk bort nylig og min mor har kommet på sykehjem, er det sånn at leiligheten skal selges og at far hadde verdier for ca 1 million i.f.a aksjer og bankinnskudd. Leiligheten har en verdi på ca 3 millioner. Lurer i denne forbindelse hvordan det er med eventuelt skatt av dette? Vi er 2 som arver dette

Svar:

Det er ikke skatt på arv, da vi per i dag ikke har arveavgift. Men det vil kunne være skatt på aksjene når de selges, dersom de selges med gevinst.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: