Skatt på leieinntekter

Publisert: 13.02.2018

Min mor har vært på sykehjem i tre år. Hun eier en leilighet, som har blitt brukt av familiemedlemmer som studentleilighet i disse tre årene. De har nå flyttet ut, og leiligheten er nå leid ut på det åpne markedet. Hvordan blir dette skattemessig? Inntektene for utleie blir vel også regnet som inntekt for min mor, og mesteparten forsvinner vel da til å dekke sykehjemsoppholdet?

Svar:

Så lenge det er din mor som eier leiligheten, vil også hun bli beskattet for leieinntekten. Hun vil bli beskattet for netto leieinntekt. En ganske god orientering om skatt ved utleie av bolig finnes på Skatteetatens nettsider.

Leieinntekter inngår, sammen med pensjon, renter o.l., i beregningsgrunnlaget for betaling for opphold på sykehjem. Hvis hun sitter i uskifte, regnes imidlertid bare halve leieinntekten som hennes.

Del denne artikkelen: