Skatt på salg av garasjeplass

Publisert: 15.10.2020

Jeg eier en leilighet med bruksrett til garasjeplass i et sameiet. Disse ble anskaffet på to ulike tidspunkt, men verdiene på begge har steget siden kjøpene. De 3-4 siste årene har begge enhetene vært utleid. Dersom jeg nå velger å selge bruksretten på parkeringsplassen (men beholder leiligheten), må jeg da skatte av gevinsten på salget av bruksretten?

Svar:

Det følger av bestemmelsen i skatteloven § 9-2 (2) bokstav a) at stiftelse av rettigheter i et formuesobjekt mot et engangsvederlag blir likestilt med en realisasjon i skattemessig forstand. Dette innebærer at reglene ved salg av fast eiendom som kommer til anvendelse også ved salg av bruksrett til parkeringsplass. Dette innebærer (ut fra de opplysninger som fremkommer i spørsmålet) at du må skatte av gevinst ved salg av parkeringsplassen.

Jeg anbefaler i tillegg å undersøke om vedtektene i sameiet inneholder noen begrensninger knyttet til omsetning av parkeringsplassen.

Del denne artikkelen: