Skatte av forskudd på arv

Publisert: 24.09.2019

Jeg kjøpte en leilighet for seks år siden med god hjelp fra mine foreldre, som betalte ca 70 % av kjøpesummen. De har nedbetalt lånet sitt i løpet av denne tiden. Jeg har bodd i leiligheten alene, helt frem til den ble solgt nå nylig. Mine foreldre ønsker ikke å få noe tilbake, da de anser hjelpen som et forskudd på arv. Mitt spørsmål er da om vi skulle ha/må skatte noe av denne arven?

Svar:

Det er ikke arveavgift lenger, så du trenger ikke skatte av arven. Så lenge du har bodd i leiligheten, oppfyller du også fritaket for gevinstbeskatning.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: