Skatteetaten krever pant i halve boligen

Publisert: 10.11.2020

Min samboer har stor gjeld til skatteetaten. For litt over fire år siden kjøpte jeg hus, men han bor sammen med meg og våre felles barn. Plutselig kom skatteetaten inn og krevde pant på halve huset grunnet hans gjeld. Vi har oss i mellom skrevet under en særavtale om at han kreditorer ikke kan ta noe som er mitt. Bare jeg som er eier i grunnboka. Vi har fått hjelp og fått fjernet panten. Men hvordan kan vi som samboere få tinglyst denne særavtalen slik at dette ikke skjer igjen?

Svar:

I utgangspunktet skal det ikke være et behov for å få tinglyst en slik avtale, jeg betviler også at den lar seg tinglyse.

Kreditorer vil nok i slike tilfeller forsøke å argumentere for at formalia ad eierforholdene til boligen er kun "proforma" det vil si at i realiteten eier dere denne boligen i lag med lik eller ulik eierandel.

I "forsvar" til slike beskyldninger kan man naturligvis fremlegge en slik avtale som regulerer eierforholdet, selv om kreditorene nødvendigvis ikke vil sette sin lit til slike avtaler. Det avgjørende i slike tilfelle er hvorvidt det tinglyste, og avtalen dere imellom, er et uttrykk for det reelle eierforholdet. Her må man nødvendigvis se på ansvarsforholdet opp mot en låneinstitusjon. Om man står som eneansvarlig i lånepapirene med banken så tenker jeg at kreditorene ikke vil kunne ta pant i boligen.

Selv om din samboer ikke står ansvarlig for lånet overfor banken, så er det allikevel lov til å kreve at han bidrar med utgifter til å bo uten at man skal betvile rettighetsforholdet til boligen av den grunn. Jeg tenker det er veldig greit å spesifisere dette i avtalen dere imellom. Om så skal dette være en trygg løsning for dere tenker jeg.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: