Skattepliktig når man flytter med AS til utlandet

Publisert: 12.10.2021

Flytter fra Norge permanent, tar med også AS. Er norsk statsborger, bodde i Norge for 11 år. Har et aksjeselskap. Ingen barn/kone/samboer/bolig/eiendom. Eier bare 100 % aksjeselskapet mitt. Har undersøkt med tyrkiske myndigheter kan jeg få tyrkisk statsborger via investeringer. Kommer bli dobbelt statsborger. Vil jeg fortsatt være skattepliktig til Norge i de 3 årene etter at jeg har flyttet? Vil Norge skatte AS og lønnsinntekten min i Tyrkia? Hvordan opphører skatteplikt?

Svar:

I utgangspunktet bestemmes skatteplikten av bostedslandet. Det samme gjelder det landet en virksomhet er registrert. Men hvor er bosatt og hvor selskapet er registrert er ikke nødvendigvis avgjørende for skatteplikten. Det er spørsmål om hvor arbeidet utføres og virksomheten drives og hvor inntektene ender opp. Det står ethvert land fritt (innenfor landets lover) til å avgjøre om en virksomhet som drives i landet og inntekter som tilkommer der, også skal skattlegges der. Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia: 15-01-2010 nr 1 "Overenskomst mellom Norge og Tyrkia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt" regulerer forholdet når både Norge og Tyrkia er i posisjon til å foreta beskatning. Statsborgerskapet har ikke direkte virkning for hvilket land en skatter til. Gå inn på " https://lovdata.no/pro/#document/TRAKTAT/traktat/2010-01-15-1 ". Hvis du fortsatt er i tvil, så kan du kontakte skatteetaten - se skatteetaten.no.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: