Skjevdeling av hus ved skilsmisse

Publisert: 29.10.2020

Vi har vært sammen i fire år og gift i ett. Vi hadde begge med oss en god del inn i ekteskapet, og det er enighet om deling av dette. Huset ble kjøpt av den ene uten at det er noen ektepakt eller særeie. Huset har blir betydelig renovert, og arbeidet er i hovedsak utført av meg. Deler av dette ble gjort før vi giftet oss - deler etter. Hvilke rettigheter har jeg ved skilsmisse? Kan jeg kreve utkjøp til takst? Hva med det arbeidet som er gjort før vi giftet oss? Hva med verdiøkning?

Svar:

I og med at huset ble kjøpt av den ene forut for ekteskapet, er også huset noe som den ene har med seg inn i ekteskapet og kan kreve dette skjevdelt, jf ekteskapsloven § 59. Skjevdelingsregelen er en ren verdiregel. Det vil si at avkastning og fortjeneste fra skjevdelingsmidlene, også kan holdes utenfor deling. Dette så lenge fortjenesten klart kan føres tilbake til de opprinnelige skjevdelingsmidlene. Slik fortjeneste kan for eksempel være verdistigning på fast eiendom. Ved oppussing blir det avgjørende å finne ut hvordan oppussingen er finansiert. Dersom oppussingen i hovedsak er finansiert med skjevdelingsmidler, vil verdistigningen normalt også kunne skjevdeles. Men dersom den er finansiert med fellesmidler vil verdistigningen måtte likedeles.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: