Skolen har utlevert informasjon til svigermor

Publisert: 22.10.2021

Under et stygt samlivsbrudd i fjor, ønsket x og x-svigermor å stille meg i dårlig lys. X-svigermor ringte skolen til mitt barn fra tidligere forhold og løy og sa at hun var barnets bestemor for å få ut informasjon om mitt barn. Læreren var fullstendig ukritisk, og fortalte at mitt barn hadde problemer med bl.a. norskfag, mens hun svelget rått uriktige påstander om meg fra svigermor. X tok så kontakt med barnevernet, og brukte mottatte opplysning i en bekymringsmelding. Var dette brudd på taushetsplikt?

Svar:

Skolen har kun anledning til å gi ut opplysninger om barnet til foreldre som har del i foreldreansvaret. Dersom de har gitt ut opplysninger til en som ikke har foreldreansvar, vil dette være et brudd på taushetsplikten.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: