Skolen hjelper ikke med dysleksi

Publisert: 18.01.2021

Jeg har et barnebarn som går på ungdomsskolen. Har fått påvist sterk grad av dysleksi. Skolen nekter å sette inn hjelpetiltak og kjøpe inn hjelpemidler som kan hjelpe eleven. Blir i tillegg "mobbet" av enkelte lærere for å ikke kunne noe. Dette resulterer i at eleven til tider nekter å gå på skolen. Foreldrene har i flere år forsøkt å få hjelp av lærere og rektor, men det skjer ingenting. Hvor kan foreldre, jeg henvende meg for å få hjelp?

Svar:

Dersom dere ikke opplever å bli tatt på alvor av lærer og rektor kan dere henvende dere til skoleadministrasjonen i kommunen. Dersom heller ikke dette fører frem vil dere kunne rette en henvendelse til statsforvalteren( Fylkesmannen ) som har en tilsynsmyndighet i forhold til skoleverket.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: