Slippe straff hvis man avslører kriminell handling

Publisert: 06.04.2021
Emneord:

Er det mulig å inngå avtaler om å slippe straff dersom man avslører en kriminell handling som man delvis har vært del av?

Svar:

Det er vanskelig å svare generelt på. Etter straffeprosesslovens par. 92 2. ledd har ikke politi/ påtalemyndigheten lov til å benytte løfter under avhør av en siktet. Noe forhåndsløfte om å slippe straff før forklaring er gitt gis nok derfor ikke. Samtidig er det påtalemyndigheten som bestemmer om straffbare handlinger skal forfølges , og i praksis kan det nok tenkes at påtalemyndigheten ikke forfølger et potensielt straffbart forhold hvis det er gode nok grunner til det.

Del denne artikkelen: