Slutte før oppsigelsestiden er ferdig

Publisert: 28.10.2020

Mitt spørsmål er: Hva skjer hvis jeg slutter i jobben før oppsigelsesperioden på 1 måned er over? Jeg har funnet en annen og mye bedre jobb med fast jobbkontrakt på et annet arbeidssted, og jeg vil avslutte min ekstrahjelpsposisjon på stedet jeg jobber nå. Men de sier at jeg skal vente en måned, men jeg begynner på den nye og bedre jobben før den ene måneden er over. Hva kan skje med meg hvis jeg slutter før? Hva kan jeg miste?

Svar:

Hva som vil være følgene for deg rent konkret, gir du for lite informasjon til å konkludere på. Men, hvis din lovlige oppsigelsestid er 1 måned, og du forlater arbeidet før oppsigelsestiden er over, så har du selvfølgelig ikke krav på lønn for den tiden du ikke arbeider, og du opparbeider heller ikke feriepengegrunnlag i denne perioden. Utover dette, så kan du bli holdt erstatningsansvarlig hvis bedriften må hyre inn leiehjelp, f.eks. fra et bemanningsbyrå. Du kan også bli erstatningsansvarlig for annet tap, herunder omsetningstap som bedriften blir påført pga ditt fravær. Bedriften kan også få en rettslig kjennelse som forbyr deg å ta arbeide hos en annen arbeidsgiver i oppsigelsestiden. Det kalles en midlertidig forføyning. I tillegg til å bli erstatningsansvarlig og bli fradømt retten til å arbeide hos en annen arbeidsgiver i oppsigelsestiden, kan du også bli idømt sakskostnadene/advokatutgifter som arbeidsgiver blir påført for å få en rettslig kjennelse. Utover dette kan du bli ilagt en bot til statskassen for hver dag du uteblir fra arbeidsstedet ditt i den lovlige oppsigelsestiden.

Jeg foreslår derfor at du tar kontakt med din nåværende arbeidsgiver og prøver å finne en avtale. Hvis det ikke går, så må du få til en avtale med din nye arbeidsgiver som må vente på deg.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: