Smittet av bakterie på jobb

Publisert: 24.02.2020

Er sykepleiestudent og har nettopp vært i en lengre praksisperiode. Det viser seg nå at jeg har blitt smittet av en pasient med bakterien ESBL. Legen sier jeg har krav på erstatning, stemmer dette? Hvordan skal jeg evt. gå fram?

Svar:

Her vil jeg anbefale at du tar kontakt med arbeidsgiver og melder dette inn som en yrkesskade. Du må også melde fra til NAV om dette. Det er korrekt at du "kan" ha krav på erstatning - dette avhenger litt av om du har hatt et økonomisk tap i saken mv. uavhengig av det økonomisk tapet, kan du ha krav på menerstatning (ikke-økonomisk tap) dersom du oppfyller vilkårene.

Del denne artikkelen: