Søke 50 % permisjon

Publisert: 22.12.2021
Emneord: ,

Har lest en plass at man kan få permisjon frå 100 % stilling for å jobbe feks. 50 % ett år og få tilbake igjen 100 % stillingen. Hvor finner jeg dette? Gjelder dette alle jobber?

Svar:

Arbeidsmiljøloven kapittel 12 har bestemmelser om rett til permisjon for visse tilfeller. En av bestemmelsene regulerer rett til utdanningspermisjon, se aml. § 12-11. De nærmere vilkår fremgår av bestemmelsen og innebærer blant annet at rettigheten gjelder for arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren i de siste to år. Oppfyller man grunnvilkåret kan man søke permisjon på heltid eller deltid for å delta i organiserte utdanningstilbud. Det fremgår også at utdanning ut over grunnskole eller videregående skole må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Se nærmere i bestemmelsen for hvilke krav som stilles til varsling og informasjon av arbeidsgiver.

Vær også klar over at permisjon som nevnt kan avvises av arbeidsgiver dersom permisjonen vil være "til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer". Tvist om retten til utdanningspermisjon kan avgjøres av tvisteløsningsnemnda, se aml. § 12-14.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: