Søke om erstatning for tapt barndom

Publisert: 08.12.2021

Jeg er 51 år. Jeg lurer på om det er mulig for meg å søke om erstatning for "tapt barndom"? Jeg vokste opp i et hjem med rus og vold, daglig. Hele min barndom og ungdomstid var fylt av dette. Min far var alkoholiker og psykopat. Dette har gjort at jeg har fått store psykiske problemer. Politiet, legen, skolen, venner og naboer visste hva som foregikk, men ingen meldte fra til barnevernet. Vi hørte i hvert fall aldri noe fra dem. Kan man søke om erstatning for dette?

Svar:

Det er mulig å søke om erstatning for tapt barndom.

For å fremme et erstatningskrav som følge av tapt barndom er det en forutsetning at kommunen ikke har overholdt sine forpliktelser etter barnevernloven. Det avgjørende er være om forholdet var kjent eller måtte være kjent for kommunen og at tiltak etter barnevernloven skulle vært iverksatt på tidspunktet.

Dette er kompliserte saker, som krever grundig bevisførsel. Jeg vil råde deg til å diskutere saken med en advokat som har erfaring med sakstypen. Du finner advokater i ditt nærområde ved å trykke på knappen "Finn advokat" på denne siden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: