Søke permisjon fra jobben

Publisert: 23.02.2021
Emneord: ,

Jeg jobber som sykepleier 100 % fast på sykehjem. Videreutdannet via kosmetikken. Fått ny deltidsjobb på et spa, skal jobbe fra 2 til 4 vakter på spaet i uken. Og dermed søker om permisjon uten lønn noen av vaktene på sykehjemmet. Hvor mye har jeg lov å søke om permisjon, eller bør jeg si opp noen vakter? Hvordan funker dette? Finner ikke svar på nettet.

Svar:

Permisjon er noe som innvilges av arbeidsgiver og ikke noe en har "krav på" i utgangspunktet. Det kan være kutyme, en tilvant ordning eller nedfelt i en tariffavtale eller intern instruks for arbeidsforholdene i bedriften eller etaten. Du bør derfor forhøre deg med din tillitsvalgte eller din leder, evt. personlavdelingen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: