Søsken nekter å skrive under på tinglysningspapirer

Publisert: 05.11.2021

Vi er 4 søsken. Vår far døde i juni d.å. Han satt i uskiftet bo. Nå skal vi føre over eiendommer og konto over på oss. Den ene arvingen nekter å skrive under på tinglysnings-papirer og alt som har med papirer som er nødvendig for å føre hans eiendeler over på oss. Vi antar at hun er noe psykisk ustabil uten at vi vet om noen diagnose. Det er en del som må betales i forhold til sykehjem, eiendommer osv. Kan vi kreve tilgang til boet uten vår søsters godkjenning?

Svar:

Det kan være problematisk dersom en av arvingene ikke vil samtykke. Det kreves enstemmighet og de nødvendige samtykker og fullmakter for å gjennomføre det du beskriver.

Det kan være en løsning å begjære offentlig skifte. Da vil retten før åpning av offentlig skifte innkalle til møte med alle arvingene, og forsøke å få løst eventuell uenighet der. Om det ikke går, vil offentlig skifte kunne åpnes og en bostyrer vil kunne få fremdrift i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: