Søster døde før boet ble skiftet

Publisert: 06.09.2021
Emneord: ,

Min mor døde i januar 21. Pga syk søster ble ikke boet skiftet før august 21. Min søster dør før boet blir skiftet. Min søster er enslig og har ingen arvinger. Hun har testamentert alt til en venn 1 måned før hun dør. Går da hele arven etter mor og far til denne vennen eller har pliktdelsarven noe å si dette tilfellet.

Svar:

Din søster dør etter dine foreldre, og da har hun arverett. Derfor skal først boet etter foreldrene først fordeles til henne. (og deg) Hun blir da eier av det hun arver, som da blir verdiene hun etterlater seg. Selv om hun dør før selve boet blir skiftet, har hun arverett. Verdiene hun arver, vil følge testamentet.

Pliktdelsarven sier kun noe om hvor mye hun (og du) har rett til å få i arv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: