Søster med verge har tatt opp dyrt forbrukslån

Publisert: 14.05.2018

Min søsters verge lot henne ta opp et lån på kr. 35 000 til skyhøy rente hos Remember. Lånet skulle gå til hennes sønn og svigerdatter, som skulle nedbetale lånet. Dette så de seg ikke i stand til grunnet svak økonomi, så nå må min søster betale. Hun sitter heller ikke godt i det økonomisk, og er skikkelig deprimert over situasjonen. Spørsmålet mitt blir: Hvordan kunne vergen godta dette lånet, og hva med lovligheten av det ?

Svar:

Vergemål forekommer i to varianter, med og uten fratagelse av rettslig handleevne. Det siste er vanligst, og jeg regner med at det er den varianten som din søster har. I gamle dager ble en slik verge kalt for en «hjelpeverge». Hvis det er et slikt vergemål din søster har, så har vergen rett til å opptre på vegne av din søster. Men din søster trenger ikke vergens godkjenning for å handle på egne vegne. Hun kan fortsatt kjøpe ting, låne penger og låne dem bort.

Del denne artikkelen: