Spørsmål om innsynsrett

Publisert: 14.10.2021
Emneord:

Jeg har et generelt spørsmål rundt innsynsrett og organinterne dokumenter, det i forbindelse med min jobb som sosionom- hvor jeg veileder pasienter ift å søke stønader. Kan en vurdering saksbehandler har gjort vedrørende forlengelse av AAP regnes som organinternt dokument- slik at den som søker forlengelse ikke har krav på innsyn i dokumentet?

Svar:

Dette reguleres av forvaltningsloven § 18 (innsyn) og § 18a (organinterne dokumenter). Dette må en se opp mot plikten til å begrunne vedtaket - § 24. Vedtaket skal vise hvordan NAV har vurdert vilkårene og hvorfor de konkluderer som de har gjort. Et notat saksbehandler har gjort for egen del brukt som støtte for å vurdere vilkårene kan nok unntas etter § 18a, men dette beror på en konkret vurdering.

Notat fra NAVs rådgivende lege og rapport fra attføringsbedrift vil normalt være de viktigste premissleverandørene for saksbehandler i saker om AAP.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Rekkedal

Del denne artikkelen: