Spørsmål om ordlyden i et brev

Publisert: 10.06.2021

Jeg jobber som vaktmester i et borettslag og har et spørsmål angående ordlyden i et brev som er lagt ved fra en beboer i borettslaget og distribuert ut til alle 70 leiligheter i laget.

Kopiert fra originalbrevet: Vaktmesteren ja, hvor mye av lagets penger har gått videre til ham foruten de 25% som er offentlig. Spurte på årsmøtet 2020 om de ca. 19.000 til forskjønnelse av uteområdet vårt. Intet svar og resultat?

Er dette injurierende på noen slags måte?

Svar:

Begrepet "som er offentlig" kan antyde noe, og kan etter omstendighetene vurderes som injurierende. Det er krav til utsagn for at de skal være injurierende. Dette må vurderes nærmere og helt konkret for det aktuelle tilfellet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: