Starte eget regnskapsbyrå

Publisert: 17.08.2020
Emneord:

Jeg er daglig leder i et regnskapsbyrå. Har sagt opp jobben og etablert eget selskap som vil starte konkurrerende virksomhet. Har ingen konkurranseklausul i kontrakten min verken mot bransje, kunder eller ansatte. Både kunder og ansatte jeg har pt har uttrykt at de ønsker å tegne avtale med meg i nytt selskap. Jeg har konsekvent avvist å snakke om dette mtp lojalitetskrav som arbeidstaker. Men hva gjelder når oppsigelsestid er ferdig? Kan avtale med kunder/ansatte som tar kontakt med meg tegnes?

Svar:

Hvis du ikke har noen muntlig eller skriftlig avtale om dette og det heller ikke er noen underforstått avtale, så gjelder det ingen forpliktelse for deg til å avvise kunder som ønsker å benytte deg som sin regnskapsfører i fremtiden. Det er fornuftig av deg å ikke akkvirere på dine kunder så lenge ansettelsesforholdet består. Det bør du også avholde deg fra etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. En ansatt har en lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver både under og etter ansettelsesforholdet. Det er en utpreget skjønnsmessig vurdering hvor langt en lojalitetsplikt strekker seg og hva som er brudd på lojalitetsplikten. Markedsføringslovens § 1 stiller krav til "god forretningsskikk". Det vil normalt ikke bli ansett som god forretningsskikk å akkvirere aktivt på sin tidligere arbeidsgivers kunder. Det er mange ulike forhold som virker inn på vurderingene. En forhåndsløsning er derfor vanskelig å oppstille. Et moment i vurderingene, er i hvilken grad eksisterende arbeidsgiver er gjort oppmerksom på at du starter konkurrerende virksomhet og om arbeidsgiver har hatt tid og anledning til å omplassere kundene til en annen medarbeider enn den som slutter, eller foreta andre grep for å holde på kundene sine. Så her gjelder det uansett å trå varsomt for din del.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: