Stønader i Norge når man flytter hjem fra EØS-land

Publisert: 06.10.2020

Jeg er alenemor til min datter på 5 år, vi bor i annet EØS-land. Flyttet hit med min mor da jeg var 13 år. Nå vil vi gjerne flytte hjem til Norge. Både jeg og min datter er norske statsborgere med norsk pass. Far betaler ikke bidrag, da han ikke har erkjent sin datter. Via retten er jeg tilkjent eneomsorgen. Mitt spørsmål er altså: hva er mine rettigheter og plikter som alenemor, og hva kan jeg eventuelt forvente av hjelp økonomisk sett?

Svar:

NAV har stønader som er rettet mot personer som er alene med barn. Man kan søke om utvidet barnetrygd i tillegg til overgangsstønad som du kan få i inntil 3 år (eller frem til barnet er 8 år). Det finnes også en rekke andre stønader som stønad til barnetilsyn om du er i arbeid, stønad til skolepenger om du er i utdanning og andre tilleggsstønader (f.eks hvis du er registrert arbeidssøker). Du finner mer informasjon om dette på NAV.no.

Del denne artikkelen: