Straff for å oppbevare nakenbilder av noen under 18

Publisert: 28.10.2019

Hva vil det si å oppbevare bilder av noen på telefonen sin? Hva hvis f.eks noen under 18 år sender deg et nakenbilde helt frivillig. Vet at det er ulovlig å oppbevare det på telefonen, men hvor går grensen for oppbevaring? Hva om bildet blir sendt på en plattform hvor den som har sendt det ikke kan slette det selv, f.eks mail. Har vedkommende som har blitt tilsendt bildet automatisk begått et lovbrudd selv om han ikke har gjort noe bevisst for å lagre bildet? Har fundert på dette ganske lenge.

Svar:

I straffeloven § 311 er det et forbud mot fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Etter alternativet «besitter» er det tilstrekkelig med en midlertidig rådighet over materialet. Det er også et krav til subjektiv skyld og i den vurderingen vil inngå om man har full rådighet over det mottatte bildematerialet, dvs om en fritt kan hente frem materialet, sende det videre eller slette det, og man var klar over dette.
Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: